اطلاعات اسب - اوکتای

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
اوکتای / oktay
میکروچیپ
985154000035911
پاسپورت
12035911
نام فعلی اسب
اوکتای / oktay
نام پدر
سمند / samand
نام مادر
اودک / odak
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
فلات ایران
رنگ
سمند Dun
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1391/01/01 ~ 2012-3-20
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سارا سادات اینانلو   (sara sadat inanlo)
موبایل مالک
0919***3009
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
بیوراسب - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
سارا سادات اینانلو
موبایل ثبت کننده:
0919***3009
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)