اطلاعات اسب - کیپ تاون

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کیپ تاون / CAPETOWN4
میکروچیپ
276096901123330
پاسپورت
DE455870123608
نام فعلی اسب
کیپ تاون / CAPETOWN4
نام پدر
زوچتر / ZUCHTER
نام مادر
بسیتزر / BESITZER
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
هانوورین - Hanoverian
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1387/01/09 ~ 2008-3-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
عباس صباغیان   (ABBASS SABAGHIAN)
موبایل مالک
0913***0329
استان نگهداری
اصفهان
باشگاه نگهداری
شبدیز - محل غیر رسمی: شبدیزکاشان

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
الهام اسماعیلی
موبایل ثبت کننده:
0913***9136
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)