اطلاعات اسب - کورنلیا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کورنلیا / Cornelia
میکروچیپ
528210002079582
پاسپورت
528003000709769
نام فعلی اسب
کورنلیا / Cornelia
نام پدر
کارتینو زد / Carthino Z
نام مادر
اُدِتِه / Odette
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1386/02/27 ~ 2007-5-17
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
عقیقی   (Aghighi)
موبایل مالک
0912***7942
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آزمون - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
علی
موبایل ثبت کننده:
0912***7942
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)