اطلاعات اسب - هپی

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دروسی / Darousi
میکروچیپ
528210002228871
پاسپورت
528003000810291
نام فعلی اسب
هپی / Happy
نام پدر
هرت برکر / Heartbreaker
نام مادر
پروسی / Parousie
شناسه والدین
پ:89.4335 / م:97.01327
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/05/30 ~ 2008-8-20
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
هلند /

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
ملاافضل   (Mollaafzal)
موبایل مالک
0912***9446
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
ابرش - محل غیر رسمی: ابرش

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
ملاافضل
موبایل ثبت کننده:
0912***9446
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)