اطلاعات اسب - ارم

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ارم / ERAM
میکروچیپ
985170002910593
پاسپورت
2000729
نام فعلی اسب
ارم / ERAM
نام پدر
گوراغلی / GORAGHLI
نام مادر
آغ جرن / AGH JARAN
شناسه والدین
پ:105573/داغ / م:0
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب، جشنواره،
نژاد
ترکمن - Turkman
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1392/02/11 ~ 2013-5-1
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
مصطفی میرعبداله   (Mostafa Mirabdollah)
موبایل مالک
0912***3326
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
جم - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مصطفی میرعبداله
موبایل ثبت کننده:
0912***3326
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب