اطلاعات اسب - الیزه دبلیو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
الیزه دبلیو / Elize w
میکروچیپ
528210002383165
پاسپورت
528003200906277
نام فعلی اسب
الیزه دبلیو / Elize w
نام پدر
دلاتیو / Delatio
نام مادر
سیلور دبلیو / Silver w
شناسه والدین
پ:De431316549304 / م:99.06109
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1388/02/26 ~ 2009-5-16
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
آیدین حمیدی پسند   (Aidin hamidipasand)
موبایل مالک
0912***9652
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آرام - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
آیدین حمیدی پسند
موبایل ثبت کننده:
0912***9652
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)