اطلاعات اسب - ویسپر

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ویسپرینگ هوپ / whispering hope
میکروچیپ
528210000716126
پاسپورت
5280030313127
نام فعلی اسب
ویسپر / whisper
نام پدر
ایندورادو / indorado
نام مادر
هالیتا / halita
شناسه والدین
پ:0 / م:0
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب، جشنواره،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
نیله Gray
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1382/03/06 ~ 2003-5-27
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
مرتضی خسروانی   (morteza khosravani)
موبایل مالک
0912***4140
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهید رفیعی - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مرتضی خسروانی
موبایل ثبت کننده:
0912***4140
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)