اطلاعات اسب - والیک

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
والیک / Valique
میکروچیپ
528219000072217
پاسپورت
0201916
نام فعلی اسب
والیک / Valique
نام پدر
منهتن / Manhattan
نام مادر
لالیک / Lalique
شناسه والدین
پ:94.9401 / م:93.3406
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1381/01/06 ~ 2002-3-26
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
طلایی   (Talaei)
موبایل مالک
0915***9161
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهید رفیعی - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
اندیشه طلایی
موبایل ثبت کننده:
0915***9161
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب