اطلاعات اسب - کوایت اسپشیال زد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کوایت اسپشیال زد / QUITE SPECIAL Z
میکروچیپ
528210002741523
پاسپورت
056015Z55617008
نام فعلی اسب
کوایت اسپشیال زد / QUITE SPECIAL Z
نام پدر
کواسیمودو زد / QUASIMODO Z
نام مادر
بی اسپشیال زد / BE SPECIAL Z
شناسه والدین
پ:0 / م:0
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1387/01/18 ~ 2008-4-6
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
ابوالفضل محمدزاده   (ABOLFAZL MOHAMMADZADEH)
موبایل مالک
0912***1983
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهید رفیعی - محل غیر رسمی: ابرش

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
امین رضا عکاف زاده
موبایل ثبت کننده:
0912***4468
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب