اطلاعات اسب - زاکسن

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
زاکسن / saksen
میکروچیپ
364099600000162
پاسپورت
DE431310223707
نام فعلی اسب
زاکسن / saksen
نام پدر
کایزرکولت / kaiserkult
نام مادر
دونافی / donaufee
شناسه والدین
پ:309090240198 / م:331316917395
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هانوورین - Hanoverian
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1386/03/31 ~ 2007-6-21
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
رضا پورمقدم   (reza pourmoghadam)
موبایل مالک
0912***8426
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
رضا پورمقدم
موبایل ثبت کننده:
0912***8426
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)