اطلاعات اسب - لندگرانوس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
لندگرانوس / Landgrannus
میکروچیپ
276433330418304
پاسپورت
49688
نام فعلی اسب
لندگرانوس / Landgrannus
نام پدر
لندجونکر / Landjonker
نام مادر
ماکارل ١ / Makarell 1
شناسه والدین
پ:De333330462787 / م:De333330386796
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
اولندنبرگ - Oldenburg
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1383/02/16 ~ 2004-5-5
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
ساراصادقی   (Sara sadeghi)
موبایل مالک
0912***7347
استان نگهداری
البرز
باشگاه نگهداری
سازندگان - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
Sara sadeghi
موبایل ثبت کننده:
0912***7347
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)