اطلاعات اسب - آنه لوته

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
آنه لوته / Anne lotte
میکروچیپ
5280030504873
پاسپورت
528210000773729
نام فعلی اسب
آنه لوته / Anne lotte
نام پدر
نگرو / Negro
نام مادر
رینتجس لوته / Reintjes lotte
شناسه والدین
پ:95.2451 / م:98.04274
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1384/11/05 ~ 2006-1-25
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سارا صادقی   (Sara sadeghi)
موبایل مالک
0912***7347
استان نگهداری
البرز
باشگاه نگهداری
سازندگان - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
ساراصادقی
موبایل ثبت کننده:
0912***7347
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)