اطلاعات اسب - ژوپیتر

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ژوپیتر / jupiter
میکروچیپ
985170002981187
پاسپورت
1391
نام فعلی اسب
ژوپیتر / jupiter
نام پدر
ژولی قو / juli gev
نام مادر
گلدن باخ / golden bakh
شناسه والدین
پ:0 / م:0
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
سلفرانس - Selle Français
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1391/05/07 ~ 2012-7-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
عباس محمدی-مهدی صمدی   (abbas mohamadi mehdi samadi)
موبایل مالک
0918***6283
استان نگهداری
همدان
باشگاه نگهداری
ابن سینا - محل غیر رسمی: اویسینا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
عباس محمدی
موبایل ثبت کننده:
0918***6283
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب