اطلاعات اسب - رسپک تیبل

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
رسپک تیبل / respek taibel
میکروچیپ
985170003025286
پاسپورت
111111
نام فعلی اسب
رسپک تیبل / respek taibel
نام پدر
جاست جنی / just jeny
نام مادر
اسپک فول / espek full
شناسه والدین
پ:0 / م:11343414
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، اسبدوانی،
نژاد
تروبرد - Thoroughbred
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1393/01/01 ~ 2014-3-21
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
شریف / sharif

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
نادر موحد   (nader mowahhed)
موبایل مالک
0911***2834
استان نگهداری
گلستان
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: میدان سوارکاری گنبد

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
نادر موحد
موبایل ثبت کننده:
0911***8234
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)