اطلاعات اسب - ابونس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ابونه اس / Abonne-s
میکروچیپ
528210000700171
پاسپورت
528210000700171
نام فعلی اسب
ابونس / Abons
نام پدر
کوالیتی ایزی / Qualite easy
نام مادر
نن اس / Nonne-s
شناسه والدین
پ:9280vrh / م:95.10977
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
داچ وارم بلاد - Dutch Warmblood
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1384/02/12 ~ 2005-5-2
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
فام / Fam

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
خانم لادن صادقی نیا   (Ladan sadeghiniya)
موبایل مالک
0935***9446
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
بام - محل غیر رسمی: لام

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
شایان شایگان
موبایل ثبت کننده:
0935***9446
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)