اطلاعات اسب - گیلمور

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
گیلمور / Gilmore
میکروچیپ
528003201104496
پاسپورت
528210002701741
نام فعلی اسب
گیلمور / Gilmore
نام پدر
اسپارتاکوس / Spartacus
نام مادر
سلار / Clare
شناسه والدین
پ:De431312312314203 / م:528003000701107
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
داچ وارم بلاد - Dutch Warmblood
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1390/02/30 ~ 2011-5-20
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
سکتج / Sokje

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شایان شایگان   (Shayan shaygan)
موبایل مالک
0935***9446
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
بام - محل غیر رسمی: بام تهران

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
شایان شایگان
موبایل ثبت کننده:
0935***9446
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)