اطلاعات اسب - گلدن بل

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
گلدن بل / Golden bel
میکروچیپ
985170003010955
پاسپورت
9221
نام فعلی اسب
گلدن بل / golden bel
نام پدر
گلداسفینیکس / goldisfininks
نام مادر
ریونوبل / rio nobel
شناسه والدین
پ:0 / م:0
رشته های فعالیت:
جشنواره،
نژاد
تروبرد - Thoroughbred
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1394/01/09 ~ 2015-3-29
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
حامد جباری / hamed jabari

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
حامد جباری   (hamed jabari)
موبایل مالک
0911***4782
استان نگهداری
گلستان
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
حامد. جباری
موبایل ثبت کننده:
0911***4782
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب