اطلاعات اسب - ارشک

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ارشک / arashk
میکروچیپ
985111000609437
پاسپورت
111111
نام فعلی اسب
ارشک / arashk
نام پدر
بیگ بوی / big boy
نام مادر
اگوستینوس / agostinos
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
دوخون - Mixed
رنگ
قره کهر Dark Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1386/01/05 ~ 2007-3-25
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
هلیا خوشنودیان   (helia khoshnodian )
موبایل مالک
0912***2372
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: ارام

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
هلیا خوشنودیان
موبایل ثبت کننده:
0912***2372
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)