اطلاعات اسب - لیلین

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
لیلین / Lilian
میکروچیپ
276441411653205
پاسپورت
DE441411653205
نام فعلی اسب
لیلین / Lilian
نام پدر
لیسابن / Lissabon
نام مادر
لاروم / Larom
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
وست فالن - Westphalian
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1384/01/25 ~ 2005-4-14
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
امیرحسین کافیان   (Amirhosein kafian)
موبایل مالک
0922***7996
استان نگهداری
اصفهان
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: شبدیز-کاشان

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
امیرحسین
موبایل ثبت کننده:
0922***7996
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)