اطلاعات اسب - بروکسل

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
گرندر ـ ون / GRANDEUR VAN T PALMENHOF
میکروچیپ
528210000960614
پاسپورت
W254085BWP
نام فعلی اسب
بروکسل / Bruxell
نام پدر
تریومفه د موزه / TRIOMPHE DE MUZE
نام مادر
واندا / WANDA
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
بلژین وارم بلاد - Belgian Warmblood
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
2006/11/05 ~ 2628-1-25
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
محمدرضا میرزا علیان   (MOHAMMADREZA MIRZA ALIAN)
موبایل مالک
0913***2402
استان نگهداری
اصفهان
باشگاه نگهداری
ایران زمین - محل غیر رسمی: ایران زمین

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمدرضا میرزا علیان
موبایل ثبت کننده:
0913***2402
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)