اطلاعات اسب - دینامیت بی

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دینامیت بی / Dynamite B
میکروچیپ
528003000812150
پاسپورت
528210002237689
نام فعلی اسب
دینامیت بی / Dynamite B
نام پدر
سِرشاترفلای / Sir shutterfly
نام مادر
اُستارا بی / Ostara B
شناسه والدین
پ:DE431310303302 / م:96.02558
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/02/24 ~ 2008-5-13
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
حامده داودی   (Hamedeh davoudi)
موبایل مالک
0912***3405
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
رخش صبا - محل غیر رسمی: رخش صبا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمود امیری
موبایل ثبت کننده:
0912***5159
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)