اطلاعات اسب - دیانا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
تاهاوسانا / tahavsuna
میکروچیپ
985000792013630
پاسپورت
26014
نام فعلی اسب
دیانا / diana
نام پدر
فرناندو / fernando
نام مادر
مرلا / marla
شناسه والدین
پ:985000792009665 / م:985000792011570
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
داچ وارم بلاد - Dutch Warmblood
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1389/12/18 ~ 2011-3-9
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ترکیه
کشور تولید(کشش)
ترکیه
تولید کننده
/ suleyman selman tasbek

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سحر صفائی   (sahar safaie)
موبایل مالک
0912***2742
استان نگهداری
البرز
باشگاه نگهداری
الغدیر - محل غیر رسمی: باشگاه آذین

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
سحر صفائی
موبایل ثبت کننده:
0912***2742
تایید:
توضیحات
پرش در رده دی
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)