اطلاعات اسب - آیریس ایرن

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
آیریس ایرن / iris irene
میکروچیپ
276020000011701
پاسپورت
418180139310
نام فعلی اسب
آیریس ایرن / iris irene
نام پدر
سنتادوان / centade1
نام مادر
استیوباچوان / stutbuch1
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
اولندنبرگ - Oldenburg
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1389/03/11 ~ 2010-6-1
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
قاسم ناطقی   (ghasem nateghi)
موبایل مالک
0912***6393
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
قاسم ناطقی
موبایل ثبت کننده:
0912***6393
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)