اطلاعات اسب - یوربان زد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
یوربان زد / Urban Z
میکروچیپ
111111111111111
پاسپورت
00000
نام فعلی اسب
یوربان زد / Urban Z
نام پدر
کوئیک استار / Quick Star
نام مادر
جینوس / Ginus
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1385/02/29 ~ 2006-5-19
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سامان وحدت   (Saman Vahdat)
موبایل مالک
0912***5159
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
رخش صبا - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمود امیری
موبایل ثبت کننده:
0912***5159
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)