اطلاعات اسب - داگلاس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
زیندن / Zindne
میکروچیپ
985170002944311
پاسپورت
985170002944311
نام فعلی اسب
داگلاس / Duglos
نام پدر
تورینو / Torino
نام مادر
ملیندا / Melinda
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1388/02/12 ~ 2009-5-2
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
حمید لقمانی / Hamid loghmani

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
حمید لقمانی   (Hamid loghmani)
موبایل مالک
0915***6468
استان نگهداری
خراسان رضوی
باشگاه نگهداری
سوران - محل غیر رسمی: سوران

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
جواد امامی
موبایل ثبت کننده:
0915***7795
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)