اطلاعات اسب - دینولوما

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دینولوما / Dinoloma
میکروچیپ
528210002258573
پاسپورت
528003000813479
نام فعلی اسب
دینولوما / Dinoloma
نام پدر
کولاندرو / Colandro
نام مادر
نولوما / Noloma
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/03/08 ~ 2008-5-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سهیل ریاضی   (Soheil ryazi)
موبایل مالک
0912***6307
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: شبنم

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
سهیل ریاضی
موبایل ثبت کننده:
0912***6307
تایید:
توضیحات
پرش در مسابقات رده B1
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)