اطلاعات اسب - پیکاسو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
پیکاسو / picasso
میکروچیپ
939000010136456
پاسپورت
DE410100660104
نام فعلی اسب
پیکاسو / picasso
نام پدر
پابلو ان / pabloe An
نام مادر
آنمارچ / anmarsch
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
آلمان شرقی - Brandenburg-Anhalt
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1383/03/01 ~ 2004-5-21
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
پانیذ صفا   (paniz safa)
موبایل مالک
0912***3966
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
الغدیر - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
پانیذ صفا
موبایل ثبت کننده:
0912***3966
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)