اطلاعات اسب - هکتور

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
هکتور / Hectore
میکروچیپ
276020000100843
پاسپورت
DE441411596010
نام فعلی اسب
هکتور / Hectore
نام پدر
اتکه / Attacke
نام مادر
لونا / Luna
شناسه والدین
پ:DE441410382500 / م:DE441410826002
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
وست فالن - Westphalian
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1389/02/30 ~ 2010-5-20
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شهاب   ( Shahab hajiahmadi)
موبایل مالک
0912***1277
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهاب - محل غیر رسمی: شهاب

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
شهاب
موبایل ثبت کننده:
0912***1277
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)