اطلاعات اسب - دودسا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دودسا / DODESSA
میکروچیپ
528210002242959
پاسپورت
528003000812919
نام فعلی اسب
دودسا / DODESSA
نام پدر
کالوینوس / CALVINOS
نام مادر
اودسا / ODESSA
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1383/02/06 ~ 2004-4-25
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
اشکان الهیان   (Ashkan Elahian)
موبایل مالک
0912***5365
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: نزاجا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
اشکان الهیان
موبایل ثبت کننده:
0912***5365
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)