اطلاعات اسب - کیمیا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کیمیا / kimia
میکروچیپ
985154000011591
پاسپورت
210332
نام فعلی اسب
کیمیا / kimia
نام پدر
امیگو / amigo
نام مادر
سیب گل / sib gol
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
ترکمن - Turkman
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1389/11/18 ~ 2011-2-7
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سنجر سیاهپوش   (sanjar siahpoosh)
موبایل مالک
0912***5622
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
سیاهپوش - محل غیر رسمی: سیاهپوش

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
حسن حاجکندی
موبایل ثبت کننده:
0912***1047
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)