اطلاعات اسب - آتینا زد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
آتینا زد / Atina z
میکروچیپ
967000009155520
پاسپورت
056015z55648811
نام فعلی اسب
آتینا زد / Atina z
نام پدر
اندرتی زد / Andretti z
نام مادر
اتوچا / Etoucha
شناسه والدین
پ:056015z55693105 / م:233007
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1390/03/08 ~ 2011-5-29
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
پارسا میرزائی   (Parsa Mirzaei)
موبایل مالک
0912***4529
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
الغدیر - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
پارسا میرزائی
موبایل ثبت کننده:
0912***4529
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)