اطلاعات اسب - نونیکس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
نونیکس / nonex
میکروچیپ
985170003049448
پاسپورت
de421000410709
نام فعلی اسب
نونیکس / nonex
نام پدر
کیلینتورد 1 / cilntord1
نام مادر
کی جاکارانا / k-jacarana
شناسه والدین
پ:clintord1 / م:k-jacarana
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
هلشتاین - Holsteiner
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1386/12/11 ~ 2008-3-1
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
آلمان /

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
وحید احیایی قدرتی   (vahed ahyae ghodrti)
موبایل مالک
0912***5985
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
نزاجا - محل غیر رسمی: بنانیه

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
رضا جعفری
موبایل ثبت کننده:
0912***7382
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)