اطلاعات اسب - ایراندخت

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ایراندخت / Irandokht
میکروچیپ
111111111111123
پاسپورت
111111
نام فعلی اسب
ایراندخت / Irandokht
نام پدر
نامشخص / UnKnown
نام مادر
نامشخص / UnKnown
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
ترکمن - Turkman
رنگ
قره کهر Dark Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1389/06/06 ~ 2010-8-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
علی رضا جعفری   (Alireza Jafari)
موبایل مالک
0912***5923
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: آرام

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مازیار دادوند
موبایل ثبت کننده:
0912***4956
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)