اطلاعات اسب - جاینت

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کوئیچه د بونسون زد / Quiche Du Buisson Z
میکروچیپ
528210002345473
پاسپورت
00000
نام فعلی اسب
جاینت / Giant
نام پدر
کوارتز آدلاید زد / Quartz Adelheid Z
نام مادر
چارمینگ رز زد / Charming Rose Z
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1388/07/30 ~ 2009-10-22
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
الهه امکانی   (Elahe Emkani)
موبایل مالک
0912***5159
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
رخش صبا - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمود امیری
موبایل ثبت کننده:
0912***5158
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)