اطلاعات اسب - بالاد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
فرشاد٢ / Farshad2
میکروچیپ
985154000011546
پاسپورت
00000
نام فعلی اسب
بالاد / Balad
نام پدر
فراز٣ / Faraz3
نام مادر
پورشاد / Poorshad
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
تروبرد - Thoroughbred
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1388/08/08 ~ 2009-10-30
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شاهپور مینویی   (Shahpour Minooii)
موبایل مالک
0912***5159
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
رخش صبا - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمود امیری
موبایل ثبت کننده:
0912***5159
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)