اطلاعات اسب - ارونگو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ارونگو / Erongo
میکروچیپ
555555533333333
پاسپورت
555555533333333
نام فعلی اسب
ارونگو / Erongo
نام پدر
______ / ______
نام مادر
______ / _____^
شناسه والدین
پ:_____ / م:_____
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
نیله Gray
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1384/04/17 ~ 2005-7-8
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
______ / ______

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شبستری هورسز   (Sbabestari horses)
موبایل مالک
0912***1452
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
فرزین شبستری
موبایل ثبت کننده:
0912***1452
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)