اطلاعات اسب - کویین

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کویین / Queen
میکروچیپ
444444433333333
پاسپورت
444444433333333
نام فعلی اسب
کویین / Queen
نام پدر
______ / ______
نام مادر
______ / ________
شناسه والدین
پ:_____ / م:______
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
اولندنبرگ - Oldenburg
رنگ
قره کهر Dark Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1386/05/14 ~ 2007-8-5
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
____ / _____

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شبستری هورسز   (Sbabestari horses)
موبایل مالک
0912***1452
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
فرزین شبستری
موبایل ثبت کننده:
0912***1452
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)