اطلاعات اسب - دوبریا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دوبریا / dubria
میکروچیپ
528246000243879
پاسپورت
528003000814071
نام فعلی اسب
دوبریا / dubria
نام پدر
زیپو / zippo
نام مادر
اومبریا / umbria
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/01/14 ~ 2008-4-2
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
والی تبار   (valitabar)
موبایل مالک
0912***4489
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
کمرد - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
ایمان والی تبار
موبایل ثبت کننده:
0912***0158
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)