اطلاعات اسب - آتینا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
آتینا / ATHINA
میکروچیپ
528210004129199
پاسپورت
DE 481 810511107
نام فعلی اسب
آتینا / ATHINA
نام پدر
لاسکارو / Lascaro
نام مادر
آرماندا / Armanda
شناسه والدین
پ:DE 481 811163903 / م:DE 381 816707892
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
آلمان شرقی - Brandenburg-Anhalt
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1386/02/15 ~ 2007-5-5
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
روژین بنی هاشمی   (Rojin Banihashemi)
موبایل مالک
0921***8238
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آزمون - محل غیر رسمی: آزمون

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
سید عبدالحسین بنی هاشمی
موبایل ثبت کننده:
0912***7300
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)