اطلاعات اسب - بیداد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
عالیار خان / aliyar khan
میکروچیپ
985154000035577
پاسپورت
12035577
نام فعلی اسب
بیداد / bidad
نام پدر
- / -
نام مادر
- / -
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
ترکمن - Turkman
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1386/04/11 ~ 2007-7-2
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
ستوده   (sotude)
موبایل مالک
0912***2575
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
الوند - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مجید منصوری
موبایل ثبت کننده:
0912***3146
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)