اطلاعات اسب - ;کور کاوادور

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کاس کالودور / CASCAVELLE 2
میکروچیپ
276421000153602
پاسپورت
DE421000153602
نام فعلی اسب
;کور کاوادور / COR CAVADOR
نام پدر
کاس کاول / CASCAVELLE
نام مادر
اتانیا / ETANIA
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هلشتاین - Holsteiner
رنگ
قره کهر Dark Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1380/12/14 ~ 2002-3-5
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
علی رضا مقیسه   (ALI REZA MOGHISE)
موبایل مالک
0912***5205
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
الوند - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مجید منصوری
موبایل ثبت کننده:
0912***3146
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)