اطلاعات اسب - انرما

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
انرما / Enerma
میکروچیپ
528210002385349
پاسپورت
2222222222
نام فعلی اسب
انرما / Enerma
نام پدر
اد نوانیم / Ad nuaniem
نام مادر
نرما / Nerma
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب، درساژ،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
قره کهر Dark Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1388/03/13 ~ 2009-6-3
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
بهداد پورجعفری   (Behdad pourjafari)
موبایل مالک
0912***1300
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
بهداد پورجعفری
موبایل ثبت کننده:
0912***1300
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)