اطلاعات اسب - کنگراتس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کنگراتس / congrates
میکروچیپ
111122223333444
پاسپورت
111122223333444
نام فعلی اسب
کنگراتس / congrates
نام پدر
کال می نامبر وان / call me number one
نام مادر
جینا / gina
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هانوورین - Hanoverian
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1392/02/02 ~ 2013-4-22
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شرکت اسب ریس   (asb race company)
موبایل مالک
0912***3452
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: نزاجا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
هومان جلالی
موبایل ثبت کننده:
0912***3452
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)