اطلاعات اسب - روزگار

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
روزگار / rozeghar
میکروچیپ
528210000123456
پاسپورت
11324356576798
نام فعلی اسب
روزگار / rozeghar
نام پدر
روزگار 1 / rozeghar 1
نام مادر
افتاب / aftab
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب، استقامت،
نژاد
دوخون - Mixed
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1385/09/09 ~ 2006-11-30
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سالم   (salem)
موبایل مالک
0912***4387
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
نزاجا - محل غیر رسمی: نزاجا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مهدی صبوری
موبایل ثبت کننده:
0912***4188
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)