اطلاعات اسب - کلوپاترا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کلوپاترا / Klupatra
میکروچیپ
276431316732804
پاسپورت
2804
نام فعلی اسب
کلوپاترا / Klupatra
نام پدر
ولتی سیمو / Weltissimo
نام مادر
دونادیاندرا / Donna diandra
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هانوورین - Hanoverian
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1383/01/03 ~ 2004-3-22
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
وفایی   (Vafaie)
موبایل مالک
0912***3776
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
کمرد - محل غیر رسمی: پردیسان

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
گل محممدی
موبایل ثبت کننده:
0919***2212
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)