اطلاعات اسب - کلیو کاساندارا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کلیو کاساندارا / Klio Kassandra
میکروچیپ
528210004059297
پاسپورت
1002096
نام فعلی اسب
کلیو کاساندارا / Klio Kassandra
نام پدر
کاسینی 1 / Cassini I
نام مادر
نفال / Nephale
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
هلشتاین - Holsteiner
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1381/10/11 ~ 2003-1-1
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
مجید صف شکن   (Majid Safshekan)
موبایل مالک
0936***1974
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
بام - محل غیر رسمی: بام تهران

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
امیررضا صف شکن
موبایل ثبت کننده:
0936***1974
تایید:
توضیحات
FEi Id: 102QT77
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)