اطلاعات اسب - اویتا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
اویتا / evita
میکروچیپ
111111166655533
پاسپورت
111111
نام فعلی اسب
اویتا / evita
نام پدر
پیتر / piter
نام مادر
پاپ آپ / papap
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1383/06/15 ~ 2004-9-5
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شفیعی   (shafiei)
موبایل مالک
0913***5639
استان نگهداری
اصفهان
باشگاه نگهداری
پارادایس - محل غیر رسمی: جم

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
احمدشفیعی
موبایل ثبت کننده:
0913***5639
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)