اطلاعات اسب - مارشال

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
مارشال / marshal
میکروچیپ
111111155566633
پاسپورت
1111111
نام فعلی اسب
مارشال / marshal
نام پدر
دیزایر / dizayer
نام مادر
هیوا / hiva
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
دوخون - Mixed
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1377/09/19 ~ 1998-12-10
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شفیعی   (shafiei)
موبایل مالک
0913***5639
استان نگهداری
اصفهان
باشگاه نگهداری
پارادایس - محل غیر رسمی: جم

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
احمدشفیعی
موبایل ثبت کننده:
0913***5639
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)