اطلاعات اسب - بن کینگ

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
بن کینگ / Bon king
میکروچیپ
985170003050891
پاسپورت
DE441411932607
نام فعلی اسب
بن کینگ / Bon king
نام پدر
کلینتون آی آی / Clinton II
نام مادر
لا بونیتا / La Bonita
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
وست فالن - Westphalian
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1386/03/07 ~ 2007-5-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
روح الله سعیدی   (Rohollah saeedi)
موبایل مالک
0912***4182
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: شبنم

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
روح الله سعیدی
موبایل ثبت کننده:
0912***4182
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)