اطلاعات اسب - آسنا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
آسنا / ACEANA B
میکروچیپ
528210000756326
پاسپورت
5280030501147
نام فعلی اسب
آسنا / Aceana
نام پدر
کواترو / Quattro
نام مادر
واموراتا / vamorata
شناسه والدین
پ:043300390 / م:0201478
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1384/01/08 ~ 2005-3-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
آرش سجادی   (Arash Sajadi)
موبایل مالک
0912***6150
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: بام

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
آرش سجادی
موبایل ثبت کننده:
0912***6150
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)